Rammelsberg jako Światowe Dziedzictwo

W roku 1972 UNESCO sporządziło międzynarodowe porozumienie o ochronie dziedzictwa kulturowego świata tzw. Konwencję o ochronie światowego dziedzictwa. W jej ramach około 170 państw sygnatariuszy zobowiązało się do zachowania na swym terytorium, zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego „w ich stanie i wartości”.

W grudniu 1992 roku wpisane zostały na Listę światowego dziedzictwa UNESCO: Zabytkowa Kopalnia Rudy Rammelsberg wraz z Starówką Goslar stanowią odtąd dziedzictwo kulturowe całej ludzkości.

W przypadku Rammelsbergu i starówki Goslar tytuł ten po raz pierwszy na świecie został nadany całemu krajobrazowi kulturowemu. Do tego UNESCO wyróżniając Rammelsberg, pierwszy raz w Niemczech wyniosło zabytek przemysłowy do rangi dziedzictwa światowego. Warunkiem tego była ocena konserwatorska Rammelsbergu jako jedynego w swoim rodzaju świadectwa kultury przemysłowej.Die besondere Führung
24.10.2015
11.00 Uhr

Familien-Fotoführung Bitte eine Digitalkamera mitbringen

Preis:
8,00 €
Kinder 4,00 €
 
Sonntags-Matinee
25.10.2015
11.00 Uhr

Dr. Hans-Georg Dettmer, Hannover: 25 Jahre Museum am Rammelsberg

Preis:
kostenfrei
 
Veranstaltungskalender
Weitere Infos und Termine finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.