Rammelsberg jako Światowe Dziedzictwo

W roku 1972 UNESCO sporządziło międzynarodowe porozumienie o ochronie dziedzictwa kulturowego świata tzw. Konwencję o ochronie światowego dziedzictwa. W jej ramach około 170 państw sygnatariuszy zobowiązało się do zachowania na swym terytorium, zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego „w ich stanie i wartości”.

W grudniu 1992 roku wpisane zostały na Listę światowego dziedzictwa UNESCO: Zabytkowa Kopalnia Rudy Rammelsberg wraz z Starówką Goslar stanowią odtąd dziedzictwo kulturowe całej ludzkości.

W przypadku Rammelsbergu i starówki Goslar tytuł ten po raz pierwszy na świecie został nadany całemu krajobrazowi kulturowemu. Do tego UNESCO wyróżniając Rammelsberg, pierwszy raz w Niemczech wyniosło zabytek przemysłowy do rangi dziedzictwa światowego. Warunkiem tego była ocena konserwatorska Rammelsbergu jako jedynego w swoim rodzaju świadectwa kultury przemysłowej.GEÄNDERTE ÖFFNUNGSZEITEN!
24.03.2015

Vom 5. Januar 2015 bis 24. März 2015 haben haben wir von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet!

Preise ab

Preis:
7,00 €
Kinder 4,00 €
 
Sonntags-Matinee
25.01.2015
11.00 Uhr

Dr.-Ing. Hendrik Schläper, Kassel: Anemometer & Co." -Handwerkszeuge" der Wettersteiger

Preis:
kostenfrei
 
Veranstaltungskalender
Weitere Infos und Termine finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.