Rammelsberg jako Światowe Dziedzictwo

W roku 1972 UNESCO sporządziło międzynarodowe porozumienie o ochronie dziedzictwa kulturowego świata tzw. Konwencję o ochronie światowego dziedzictwa. W jej ramach około 170 państw sygnatariuszy zobowiązało się do zachowania na swym terytorium, zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego „w ich stanie i wartości”.

W grudniu 1992 roku wpisane zostały na Listę światowego dziedzictwa UNESCO: Zabytkowa Kopalnia Rudy Rammelsberg wraz z Starówką Goslar stanowią odtąd dziedzictwo kulturowe całej ludzkości.

W przypadku Rammelsbergu i starówki Goslar tytuł ten po raz pierwszy na świecie został nadany całemu krajobrazowi kulturowemu. Do tego UNESCO wyróżniając Rammelsberg, pierwszy raz w Niemczech wyniosło zabytek przemysłowy do rangi dziedzictwa światowego. Warunkiem tego była ocena konserwatorska Rammelsbergu jako jedynego w swoim rodzaju świadectwa kultury przemysłowej.Dansk tur
14.07.2015
11.15 - 15.30 Uhr

11.15 og 14.15 En tur med minebanen
12.45 og 15.30 En tur gennem Roeder-Stollen

Preis:
13,00 €
Kinder 8,00 €
 
Ferien(s)pass
27.07.2015 - 31.07.2015

Natur-Kinder im Aktion
Eine Woche Spass am Berg

Preis:
kostenfrei
Kinder 2,50 €
 
Veranstaltungskalender
Weitere Infos und Termine finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.